Васильєв Леонід Лазарович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Васильєв Леонід Лазарович

ВАСИ́ЛЬЄВ Леонід Лазарович (Васильев Леонид Лазаревич; 1880 – 1923) – російський мовознавець. Закін. С.-Петербур. ун-т (викл. О. Соболевський), де відтоді працював приват-доц. каф. слов’ян. мовознавства. Від 1913 через важку хворобу відійшов від наук.-пед. діяльності. В. був фахівцем з манускриптів доби Київ. Русі, детально проаналізувавши їх, висвітлив деякі питання старо-укр. фонетики (зокрема пом’якшення і твердість приголос. перед -е-, æ, новим -ѣ- і пом’якшення -н-). Досліджуючи східнослов’ян. рукописи, виявив відбиття давніх нисхідного і висхідного наголосів («О значеніи каморы въ нѣкоторыхъ древнерусскихъ памятникахъ XVI и XVII вѣковъ» // Рус. филол. вестник. 1917–18. Т. 78). Автор рецензій на праці Н. Дурново, М. Кульбакіна, Є. Будде та ін. По смерті В. у Мюнхені 1972 під редакцією Ю. Шевельова було видано його «Труды по истории русского и украинского языков».

Пр.: Богдановскій Златоустъ XVI в. // Рус. филол. вестник. 1905. Т. 10, кн. 3; О вліяніи неіотированныхъ гласныхъ на предыдущій открытый слогъ. Главы 1–3 // Там само. 1908. Т. 13, кн. 3; Одно изъ соображеній въ защиту написаній ьрь, ьръ, ъръ, ълъ въ древнерусскихъ памятникахъ, какъ дѣйствительныхъ отраженій второго полногласія // ЖМНП. 1909. Ч. 22, кн. 7–8; Можно ли основываться въ доказательсто существования въ предкѣ малорусскаго нарѣчія мягкихъ согласныхъ передъ е на современныхъ малорусскихъ формахъ повелительного наклоненія въ роде «ведіть» // Рус. филол. вестник. 1913. Т. 70; Объ одномъ случаѣ смягченнаго звука n въ общеславянскомъ языкѣ, явившагося на посредствомъ слѣдующаго за нимъ древнего j // Там само.

Літ.: Дурново Н. Н. Леонид Лазаревич Васильев: Некролог // Slavia. Praha, 1926. Ročník. 4, sešit 4.

М. Г. Железняк

Стаття оновлена: 2005