Васильєв Леонід Михайлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Васильєв Леонід Михайлович

ВАСИ́ЛЬЄВ Леонід Михайлович (23. 02. 1937, с. Овчиненки Могильов. обл., Білорусь) – гірничий інженер. Д-р тех. н. (1987), проф. (1995). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1988). Закін. Томський політех. ін-т (РФ, 1959). Працював у проектно-конструктор. ін-ті «Сибдіпрогірмаш» (м. Новосибірськ, РФ, 1959– 70); від 1970 – в Ін-ті геотех. механіки НАНУ (Дніпропетровськ): від 1991 – зав. відділу проблем руйнування гір. порід. Розробляє наук. основи процесів і тех. засобів руйнування гір. порід і матеріалів.

Пр.: Интенсификация процессов разрушения горных пород. Москва, 1978 (співавт.); Борьба с угольной пылью. К., 1980 (співавт.); Динамические способы и технические средства разупрочнения горных пород // Геотех. механика: Сб. науч. тр. Ин-та геотех. механики НАНУ. 1995. Вып. 1; Импульсная насосная установка // Там само. 2001. Вып. 29 (співавт.); Результаты испытаний экспериментального образца термоинструмента с пневматической форсункой // Там само. 2002. Вып. 36 (співавт.).

В. Г. Перепелиця

Стаття оновлена: 2005