Васильєв Микола Іларіонович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Васильєв Микола Іларіонович

ВАСИ́ЛЬЄВ Микола Іларіонович (23. 10(04. 11). 1875, Полтава – 04. 09. 1930, Бeлґрад) – вчений- агрохімік. Закін. Новоолександрій. ін-т с. госп-ва і лісівництва (Польща, 1897; від 1914 – у Харкові), де працював у лаб. фізіології рослин у Є. Вотчала. Був відряджений за кордон (Швейцарія, Франція, Німеччина, Італія, Австро-Угорщина) для підготовки до професор. звання. 1900–13 – асист. каф. заг. землеробства Київ. політех. ін-ту та водночас зав. створеної ним дослід. с.-г. станції при ін-ті. 1911 захистив у Новорос. ун-ті в Одесі магістер. дис. «Образование белковых веществ в созревающих семенах» (опубл. у «Изв. политех. ин-та. Отдел. хим. агрономии», 1911, вып. 10), запрошений на посаду приват-доц. в Ун-т св. Володимира у Києві, де викладав курс агрономії. Від 1914 – проф. агрономії Донського політех. ін-ту в Новочеркаську (РФ), від 1916 читав курс з агроном. хімії і заг. землеробства, був пом. дир., водночас при ін-ті організував с.-г. станцію, де вивчав ґрунти Донського краю, вирощував посухостійкі сорти пд. пшениць. Від 1920 – проф. каф. агроном. хімії Белґрад. ун-ту. Наук. дослідж. стосувалися питань хімії і фізіології рослин, землеробства, вчення про добрива, фіксації атмосфер. азоту ґрунтами, хімії і врожайності ґрунтів. Під його кер-вом проведено вивчення хім. складу ґрунтів колиш. Югославії.

Пр.: К вопросу о роли остей колоса злаков // Зап. Новоалександрий. ин-та с. хоз-ва и лесоводства. 1897. Т. 10, № 2; К вопросу о культуре пшеницы в Евпаторийском уезде Таврической губернии // Там само. 1898. Т. 10, № 3; Превращение азотистых веществ в созревающих семенах бобовых // Журн. опыт. агрономии. 1904. № 5; О роли белковых веществ листьев в процессе образования и накопления белковых веществ в созревающих семенах // Там само. 1905. № 6; Опыты над сельскохозяйственными растениями в сосудах // Зап. Об-ва с. хоз-ва Юж. России. О., 1910. Вып. 80, № 4; О запале или захвате хлебных растений // Хозяйство. 1912. № 7.

Літ.: Злокович В. В. Н. И. Васильев: Некролог // Зап. Рус. науч. ин-та в Белграде. 1931. Вып. 4; Липшиц.

І. В. Пасько

Стаття оновлена: 2005