Васильєв Михайло Олексійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Васильєв Михайло Олексійович


Васильєв Михайло Олексійович

ВАСИ́ЛЬЄВ Михайло Олексійович (02. 01. 1937, м. Білово Кемеров. обл., РФ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1980), проф. (1987). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1980). Закін. Моск. ін-т сталі (1959). Працював у НДІ закритого типу в Баку (1959–64). Від 1967 – в Ін-ті металофізики НАНУ (Київ): від 1986 – зав. відділу атом. структури і динаміки поверхні. Наук. дослідж. у галузі фізики твердого тіла. Вивчає фазові перетворення та властивості в поверхневих шарах твердих тіл, розробляє методи аналізу поверхні матеріалів.

Пр.: Вторичная ионная эмиссия металлов и сплавов. К., 1975 (співавт.); Методы и приборы для анализа поверхности материалов. К., 1982 (співавт.); Структура и динамика поверхности переходных металлов. К., 1988; Diffusion and Surface Segregation. K., 1999 (співавт.); Будова рідких, аморфних та кристалічних матеріалів. К., 1999 (співавт.); Критическое рассеяние низкоэнергетических электронов ферромагнетиком в окресности температуры Кюри // ЖЭТФ. 2002. Т. 122 (співавт.).

Статтю оновлено: 2005