Васильєв Юрій Анатолійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Васильєв Юрій Анатолійович

ВАСИ́ЛЬЄВ Юрій Анатолійович (03. 09. 1930, м. Саратов, РФ – 24. 10. 1997, Київ) – геофізик. Д-р тех. н. (1990). Закін. Львів. політех. ін-т (1952). Працював геофізиком у Центр. геофіз. тресті Мін-ва геології СРСР (1952–56); у Зх.-Укр. геофіз. конторі тресту «Укрнафтагеофізика» (1956– 62). Від 1962 – в Укр. н.-д. геол.-розв. ін-ті (Львів); від 1967 – в Івано-Фр. ін-ті нафти та газу; 1976–97 – у Київ. геофіз. відділ. Укр. держ. геол.-розв. ін-ту. Наук. дослідж. у галузі розвитку і вдосконалення сейсморозвідки складно побудованих геол. середовищ. Автор метод. і програм. комплексу сейсмолокації – нового способу вивчення склад. геол. об’єктів на основі локал. кінемат. аналізу даних багатократних сейсміч. спостережень.

Пр.: Элементы теории метода регулируемого управления фронтами сейсмических волн // Изв. АН СССР. Сер. Физика Земли. 1965. № 6; Решение прямых пространственных задач кинематической сейсмики слоисто-однородных сред с использованием закона тангенсов // Сибир. отделение АН СССР, Геология и геофизика. 1988. № 9; Построение сейсмических разрезов в МПВ способом развертки сигналов // Докл. АНУ. 1992. № 8 (співавт.); Кинематика волн в однородных анизотропных средах // Докл. АНУ. 1994. № 9.

Д. Є. Макаренко

Стаття оновлена: 2005