Конфліктологів України Товариство — Енциклопедія Сучасної України

Конфліктологів України Товариство

КОНФЛІКТО́ЛОГІВ УКРАЇ́НИ Товариство – всеукраїнська гро­­мадська ор­­ганізація. Рішення про його ство­­рення ухвалено 1995 учасниками 3-ї Міжнар. наук.-практ. конф. «Конфлікти в суспіль­стві: діагностика і профілактика», офіційно зареєстр. 1996. Має 15 обл. відділ., загалом на­­раховує понад 150 членів. Осн. метою діяльності є об’єднання фахівців для вивчення, передбачення та вирішення конфліктів, формування культури ненасильниц. залагодження спорів в Україні. Т-во організовує конф., семінари, здійснює конф­ліктол. експертизу, аналіт. і наук. дослідж. у галузі труд., нац., політ., міжпарт., міжконфес., організац. відносин. Спільно з Центром соц. психології та упр. конфліктів Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія» та Ін-том пед. освіти і освіти дорослих НАПНУ видає зб. «Конфліктологічна експертиза: теорія і методика». Президент – А. Гірник (від 1995).

Літ.: Формулу примирення запропо­нують конфліктологи // Веч. Київ. 1996, 24 жовт.

В. О. Саламатов

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. О. Саламатов . Конфліктологів України Товариство // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=3236 (дата звернення: 24.06.2021)