Ващенко Василь Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Ващенко Василь Семенович

ВА́ЩЕНКО Василь Семенович (26. 02(11. 03). 1905, м. Ніжин, нині Черніг. обл. – 12. 11. 1993, Дніпропетровськ) – мовознавець. Д-р філол. н. (1959), проф. (1959). Закін. Дніпроп. ІНО (1930). Учителював. 1933– 77 (з перервою) працював у Дніпроп. ун-ті: асист., доц., декан, пом. ректора, 1939–67 (з перервою) – зав. каф. укр. мови, проф.; від 1958 за сумісн. – ст. н. с. відділу словників Ін-ту мовознавства АН УРСР. Осн. дослідж. у галузях укр. діалектології, лексикографії, лінгвостилістики, історії мови. Автор розділів у кн. «Сучасна українська літературна мова. Стилістика» (К., 1973) та низки статей, присвячених питанням укр. літ. мови, історії укр. мовознавства (про Мелетія Смотрицького, О. Павловського, І. Срезневського, П. Житецького, А. Кримського, Є. Тимченка, Г. Шерстюка, П. Залозного), першим підручникам укр. мови. Досліджував мову І. Котляревського («Лексика “Енеїди” Котляревського: Покажч. слововживання», Х., 1955, співавт.), Т. Шевченка («Мова Тараса Шевченка», Х., 1963; словопокажчики «Шевченкова лексика», К., 1951, співавт.; «Епітети поетичної мови Т. Г. Шевченка», Дн., 1982), І. Франка, М. Коцюбинського, О. Гончара. Уклав кілька підручників і посібників з сучас. укр. літ. мови для середньої та вищої школи, зокрема «Українська мова», Х., 1959; 1961; «Зразки сучасної української мови та вправи для навчання», Х., 1961; «Вступ до вивчення сучасної української мови», Дн., 1973. Відп. ред. «Словника мови Шевченка» (т. 1–2, К., 1964; Держ. премія УРСР ім. Т. Шевченка, 1989).

Пр.: Полтавські говори. Х., 1957; Стилістичні явища в українській мові. Х., 1958; Словник полтавських говорів. Х., 1960; З історії та географії діалектичних слів. Х., 1962; Лінгвістична географія Наддніпрянщини. Лексичні матеріали. Дн., 1968; Українська лексикологія. Семантико-стилістична типологія слів: Посіб. Дн., 1979; Морфологія української мови: Навч. посіб. Дн., 1980; Українська семасіологія. Типологія лексичних значень. Дн., 1981.

Літ.: Жовтобрюх М. А. В. С. Ващенко // УМЛШ. 1965. № 3; Поповський А. М. Бібліографічний огляд наукових праць професора В. С. Ващенка з українського мовознавства. Дн., 1990; Василь Семенович Ващенко // Мовознавство. 1993. № 6; Професори Дніпропетровського національного університету. Дн., 2003.

Статтю оновлено: 2005
Цитувати статтю
М. Г. Железняк . Ващенко Василь Семенович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=32551 (дата звернення: 02.03.2021).