Введенський Андрій Олександрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Введенський Андрій Олександрович


Введенський Андрій Олександрович

ВВЕДЕ́НСЬКИЙ Андрій Олександрович (21. 07. 1891, м. Перм, Росія – 13. 09. 1965, Київ) – історик. Д-р істор. н. (1943), проф. (1945). Закін. Петроград. ун-т (1920). Викладав у ВНЗах Ленінграда, Вологди, Вітебська; 1938–41 – зав. каф. історії народів СРСР, від 1944 – зав. каф. історії СРСР, від 1951 – проф. каф. архівознавства і допоміжних істор. дисциплін Київ. ун-ту. У 1941–44 очолював каф. історії народів СРСР Урал. ун-ту (м. Свердловськ, нині Єкатеринбург, РФ) та Об’єднаного укр. ун-ту (м. Кизил-Орда, Казахстан). Досліджував історію Росії та України 15–18 ст., вотчинне феод. госп-во, історію техніки вироб-ва, питання дипломатики і джерелознавства. Розробив і читав спец. курси з палеографії, метрології, дипломатики, істор. хронології та історії архів. справи у зарубіж. країнах.

Пр.: З минулого російської дипломатики // Юбілейний зб. на пошану акад. Д. Багалія. К., 1927; Іван Грозний. К., 1946; Спільна боротьба російського і українського народів проти польсько-шляхетської агресії на Україні в 1654–1657 рр. // Наук. зап. Київ. ун-ту. 1954. Т. 13, вип. 1; Дом Строгановых в ХVI–ХVII веках. Москва, 1962; Лекции по документальному источниковедению истории СССР (Дипломатика). К., 1963; Допоміжні історичні дисципліни. К., 1963 (співавт.).

Літ.: Введенський А. О.: Некролог // УІЖ. 1965. № 11; Стрельський Г. В. Введенський Андрій Олександрович // Істор. ф-т Київ. ун-ту: минуле й сьогодення (1834–2004). К., 2004.

Статтю оновлено: 2005