Великанова Тамара Яківна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Великанова Тамара Яківна

ВЕЛИКА́НОВА Тамара Яківна (21. 12. 1933, м. Кременчук Полтав. обл.) – матеріалознавець. Д-р хім. н. (1991), проф. (1992). Премія ім. І. Францевича АН УРСР (1987), Держ. премія України в галузі н. і т. (1991). Закін. Київ. ун-т (1956). Відтоді працює в Ін-ті проблем матеріалознавства НАНУ (Київ): від 1992 – зав. відділу фіз. хімії неорган. матеріалів. Фахівець у галузі фіз.-хім. аналізу багатокомпонент. конденсов. металіч. систем, досліджує структуру та властивості сплавів багатокомпонент. металіч. систем, фіз.-хім. взаємодію тугоплавких металів та взаємодію перехід. металів з неметаліч. компонентами, побудову діаграм стану подвійних, потрійних та систем вищого рангу. В. репрезентує Україну у Міжнар. комісії з діаграм стану металіч. сплавів, започаткувала Всесоюзні (від 1978), Міжнар. (від 1996) школи-семінари «Діаграми стану в матеріалознавстві».

Пр.: Тройные системы молибдена с углеродом и переходными металлами IV группы. К., 1985 (співавт.); Физическая химия неорганических материалов. Т. 1. Термодинамика интерметаллидов и фазовые равновесия в металлических системах. К., 1988 (співавт.); Стабильность фаз и фазовые равновесия в сплавах переходных металлов. К., 1991 (співавт.), Карбиды редкоземельных металлов: Диаграммы состояния систем РЗМ-С. К., 1992 (співавт.); Metallochemistry of chromium in ternary systems formed by chromium with d-metals and carbon // J. of Alloys and Compounds. 2001. Vol. 320 (співавт.); Stable and metastable quasicrystals in Albased alloy systems with transition metals // Там само. 2004. Vol. 367 (співавт.).

В. В. Картузов

Стаття оновлена: 2005