Великодержавний шовінізм - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Великодержавний шовінізм

ВЕЛИКОДЕРЖА́ВНИЙ ШОВІНІ́ЗМ – різновид шовінізму, що виявляється у політиці колоніалізму, переслідуванні національних меншостей, здійсненні етноциду, «етнічних чисток» тощо з боку великих націй та національних держав. В. ш. – ідеологія державотвор. нації, яка посідає панівне становище в державі; ґрунтується на необхідності екон. підкорення ін. етносів, їх політ. та культур. пригноблення. Сусп.-політ. розвиток підкорених етносів, їх мова, культура відповідно ідеології В. ш. є нерозвинутими, примітивними і невартими уваги. Внаслідок цього вони не тільки підлягають витісненню за рахунок «більш цивілізаційно розвинутої нації», але й знищенню. В. ш. як політ. практика може виявлятися у політиці великої нації стосовно малих національностей усередині держави, а також набувати міжнар. резонансу – переростати в прагнення завоювати ін. народи з метою переведення їх у лоно «вищої» культури, приєднання до «кращої», «більш цивіліз.» сусп. орг-ції нації-завойовника. Термін «В. ш.» запропонував В. Ленін 1915 у праці «Империализм и право наций на самоопределение» для окреслення політики нац. дискредитації «малих» народів Рос. імперії, відмови їм у праві на самовизначення. Рос. В. ш. мав статус напівофіцій. ідеології у Рос. імперії, і його носіями незрідка ставали не лише етнічні росіяни, але й русифік. представники нац. меншин. Рад. ідеологи проголошували В. ш. властивістю виключно буржуаз. сусп-ва. Під час здійснення політики «коренізації» рад. влада з тактич. причин зміцнення позицій влади в нац. респ. офіційно проголосила рос. В. ш. у СРСР «гол. небезпекою». Проте реал. боротьби з ним не було. Коли ж у 30-х рр. гол. небезпекою було проголошено вже «місц. буржуаз. націоналізм», тема боротьби з В. ш. практично випала з рад. ідеол. риторики. В останні десятиліття існування СРСР під В. ш. найчастіше мали на увазі дії у 2-й світ. війні нацист. Німеччини, мілітарист. Японії, бояр. Румунії, фашист. Італії. Нині термін «В. ш.», у контексті його використання щодо політики пригноблення «малих» етносів, яка асоціюється з етноцидом та радикал. націоналізмом, є актуал. для окреслення політ. явищ сучас. світу та осмислення природи етнонац. конфліктів.

Літ.: Волошин Л. Відродження імперії: ілюзії конаючих // Визвол. шлях. 1998. Кн. 7; Волковинський В. Організації великоросійських шовіністів в Україні на початку XX ст. // УІЖ. 1999. № 3; «Українське питання» в Російській імперії (кінець XIX – початок ХХ ст.): В 3 ч. Ч. 3. К., 1999; Кузик П. Націоналізм і шовінізм у міжнародних відносинах. Л., 2002.

А. О. Мішин

Стаття оновлена: 2005