Вайнруб Єлизавета Мойсеївна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Вайнруб Єлизавета Мойсеївна


Вайнруб Єлизавета Мойсеївна

ВА́ЙНРУБ Єлизавета Мойсеївна (26. 06. 1927, Київ) – лікар-педіатр. Д-р мед. н. (1972). Закін. Київ. мед. ін-т (1949). Від 1953 – у Київ. НДІ заг. та комунал. гігієни (нині Ін-т гігієни та мед. екології АМНУ): 1972–91 – зав. наук.-організац. відділу. Від 1991 – у США. Вивчала особливості адаптації дітей дошкіл. віку до умов довкілля, питання удосконалення критеріїв оцінки умов виховання та навч. дітей в дит. установах.

Пр.: Гігієнічні вимоги до організації виробничого навчання в школах. К., 1960 (співавт.); Гігієна праці учнів при виконанні сільськогосподарських робіт в процесі навчання (трудового і виробничого). К., 1962 (співавт.); Гигиенические основы трудового обучения школьников в сельском хозяйстве. К., 1972 (співавт.); Гигиена обучения и воспитания детей с нарушением осанки и больных сколиозом. К., 1988; Значимость внедрения результатов научного исследования по санитарной охране водоемов и почвы для оздоровления условий окружающей среды // Гигиена населенных мест: Респ. межвед. сб. К., 1990. Вып. 29 (співавт.).

Статтю оновлено: 2005