Ваксер Аркадій Ілліч - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ваксер Аркадій Ілліч

ВА́КСЕР Аркадій Ілліч (01. 01. 1950, Харків) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1990). Закін. Харків. ун-т (1971). Відтоді працював в Ін-ті радіофізики та електроніки АН УРСР (Харків; від 1987 – ст. н. с.). 1993 емігрував. Напрям наук. діяльності – вивчення кінетич. ефектів в обмежених сильно нерівноважних провідних системах. Дослідив особливості теплових розмірних ефектів у напівпровідниках при сильному розігріві, вплив теплопередачі в кріогенну рідину на нелінійні вольт-амперні характеристики напівпровідників, абсолютну квантову нестійкість у плазмі і твердих тілах, анізотропію провідності напівпровідник. пластин у магніт. полях.

Пр.: Страты электронной температуры и шнуры тока при поверхностном нагреве носителей заряда // ФТП. 1984. Т. 26, вып. 2; Узкое тепловое горло горячих электронов – механизм ОДП-слоистых полупроводников // Там само. 1985. Т. 19, вып. 11; N-образные вольт-амперные характеристики слоистых полупроводников с горячими электронами // Там само. 1986. Т. 20, вып. 5; Неустойчивость горячих электронов в полупроводниках с омическими ВАХ // Там само. 1987. Т. 21, вып. 12; Inhomogeneously heated electron thermal bottleneck in semiconductore // Austr. Physics J. 1991. Vol. 44, № 3.

В. О. Погребняк

Статтю оновлено: 2005