Валевський Станіслав Пилипович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Валевський Станіслав Пилипович


Валевський Станіслав Пилипович

ВАЛЕ́ВСЬКИЙ Станіслав Пилипович (02. 02. 1941, с. Могилів Царичан. р-ну Дніпроп. обл.) – лікар. Д-р мед. н. (1987), проф. (1988). Закін. Дніпроп. мед. ін-т (1969), де й працював (нині академія): зав. каф. гігієни праці і профес. захворювань (1988–92), проф. (1992–2001), одночасно – кер. клініки профес. хвороб (1996–2001). Осн. напрям наук. дослідж. – пристосувальні реакції організму. Вперше визначив типи гемодинаміч. реакцій організму на навантаження. Встановив граничнодопустимі рівні фізіол. коливань при фіз. навантаженні та науково обґрунтував діагност. критерії ступеня фіз. працездатності.

Пр.: Работоспособность и трудоспособность больных митральными пороками сердца // Ревматизм и приобретенные пороки сердца. К., 1982; Хронотропная и инотропная функция сердца как показатели митральной недостаточности и физической работоспособности больных митральными пороками сердца // ВД. 1985. № 5; Центральная гемодинамика и сократительная способность миокарда у больных митральными пороками сердца в зависимости от физической нагрузки // Там само. 1986. № 4 (співавт.); Современное состояние, организация и перспективы развития оказания поэтапной лечебно-профилактической помощи работающим во вредных условиях труда как основы профпатологической службы в Украине // Гигиена труда. К., 1999. № 30.

Статтю оновлено: 2005