Валєєв Кім Галямович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Валєєв Кім Галямович

ВАЛЄ́ЄВ Кім Галямович (29. 04. 1936, Москва) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1966), проф. (1967). Держ. премія у галузі н. і т. Казах. РСР (1975). Закін. Ленінгр. ун-т (1958). Працював у Ленінгр. політех. ін-ті (1960–66); зав. каф. вищої математики Київ. ін-ту інж. цивіл. авіації (1966–81) та Київ. екон. ун-ту (від 1981). Наук. дослідж.: операц. числення, теорія ліній. диференціал. рівнянь з періодич. коефіцієнтами, асимптотичні методи їх перетворення, нескінченні системи диференціал. рівнянь, наближені методи інтегрування диференціал. рівнянь, теорія диференціал. рівнянь із загаяним та відхильним аргументом, теорія різницевих рівнянь, теорія гіроскопів, теорія випадкових процесів, задачі коливань пружних тіл.

Пр.: Бесконечные системы дифференциальных уравнений. Алма-Ата, 1974 (співавт.); Построение функций Ляпунова. К., 1981 (співавт.); Расщепление спектра матриц. К., 1986; Принцип сведения для разностных уравнений. Баку, 1991 (співавт.); Оптимизация линейных систем со случайными коэффициентами. Москва, 1996 (співавт.); Вища математика: В 2 т. К., 2001–02 (співавт.); Операційне числення та його застосування. К., 2003 (співавт.).

В. О. Добровольський

Статтю оновлено: 2005