Валігура Володимир Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Валігура Володимир Іванович


Валігура Володимир Іванович

ВАЛІГУ́РА Володимир Іванович (06. 11. 1937, м. Єнакiєве Донец. обл.) – вчений-зоотехнiк. Д-p бiол. н. (1990). Закiн. Кам’янець-Подiл. c.-г. iн-т (Хмельн. обл., 1960). Відтоді працював зоотехніком дослід. госп-ва Донец. с.-г. дослід. станцiї; від 1967 – в Iн-ті тваpинництва УААН (смт Кулиничі Харків. р-ну Харків. обл.): 1990–96 – зав. лаб. енеpгет. обмiну, 1996– 2000 – зав. лаб. годiвлi молоч. худоби, від 2000 – гол. н. с. Наук. дослідж. з питань годiвлi с.-г. тваpин, зокрема оцінки енеpгет. поживності кормів для жуйних тваpин.

Пр.: Поступление питательных веществ в кишечник жвачных животных и выделение их с калом под влиянием химического состава pациона // СХБ. 1988. № 1; Эффективность использования овцами азотосодеpжащих веществ // Зоотехния. 1990. № 1; До питання оцінки енергетичної поживності кормів і раціонів // Наук.-тех. бюл. Ін-ту тваринництва УААН. 2000. № 76 (співавт.); Перетравність поживних речовин різноструктурних раціонів лактуючими коровами // Там само. 2003. № 84 (співавт.).

Статтю оновлено: 2005