Валова продукція | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Валова продукція


Валова продукція

ВАЛОВА́ ПРОДУ́КЦІЯ – статистичний показник, який характеризує загальний обсяг виробництва продукції сферами і галузями економіки, об’єднаннями і підприємствами та народним господарством загалом у вартісному (грошовому) вираженні. В. п. охоплює як кінцеву (завершену), так і проміжну (незавершену) продукцію, включаючи комплектуючі вироби та напівфабрикати, тому при його розрахунках у масштабі галузі виникає подвій. рахунок: проміжна продукція враховується і самостійно, і у складі тієї продукції, в яку вона входить як складова частина, зокрема колеса для автомобіля враховуються як В. п. з-ду – виробника коліс і входять до В. п. автомоб. з-ду. Незважаючи на цей недолік, показник В. п. використовується для ряду заг.-екон. розрахунків.

У СРСР показник В. п. і його модифікації, зокрема реалізов. продукції, тривалий час були одними із найважливіших оціноч. показників роботи підпр-в. На його основі діленням заг. обсягу В. п. на середньорічну кількість працюючих визначався показник продуктивності праці. Оскільки до вартості В. п. зараховують витрати предметів і засобів праці, то їх нарощування створювало ілюзію зростання продуктивності праці. Такі підходи до оцінки роботи підпр-в призвели до зростання витрат, фондо- і матеріаломісткості продукції, гальмували впровадження новітніх технологій.

Літ.: Абдуллаев Е. Методика исчисления валовой и чистой продукции области. Ташкент, 1986; Гусаковский В., Шевчук А. Валовая продукция: Новые подходы в методологии исчисления // ЭУ. 1994. № 1.

Статтю оновлено: 2005