Валуйський Олександр Олександрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Валуйський Олександр Олександрович

ВАЛУ́ЙСЬКИЙ Олександр Олександрович (11. 09. 1928, село, нині смт Станично-Луганське Луган. обл.) – філософ. Д-р філос. н. (1988), проф. (1988). Держ. нагороди. Закін. Ворошиловгр. пед. ін-т (нині Луганськ, 1952). Працював у Слов’ян. учител. ін-ті (нині Донец. обл., 1953), у Донец. обкомі КПУ (1954–71); у ВПШ при ЦК КПУ: доц. каф. марксист.-ленін. філософії, зав. каф. світ. політики та міжнар. діяльності, декан, проф. каф. філос. та соц. наук (1971–91), Київ. ін-ті політології та соц. упр. (1992); від 1992 – проф. Київ. торг.-екон. ун-ту. Наук. дослідж.: методол. проблеми розвитку соц.-політ. активності мас.

Пр.: Трудящиеся в управлении материальным производством: Вопросы развития соц. активности масс в управлении производством. К., 1985; Національна культура і світовий культурний процес // Деякі аспекти формування нац. культури студент. молоді. К., 1997; Духовные компоненты экономики: Учеб. пособ. К., 2002; Гуманізм і нові технології: Діалектика інтеграції // Гуманітарні науки і сучасність: Зб. наук. пр. К., 2003; Творчий пошук у розвитку сучасної філософії та методики її викладання // Вісн. Київ. торг.-екон. ун-ту. 2003. № 4; Практикум з філософії: Навч.-метод. посіб. К., 2003.

Н. І. Мазуренко

Стаття оновлена: 2005