Вальковський Володимир Олександрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вальковський Володимир Олександрович

ВАЛЬКО́ВСЬКИЙ Володимир Олександрович (27. 02. 1947, м. Тюмень, РФ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1987), проф. (1996). Закін. Новосибір. ун-т (РФ, 1970). Працював у Новосибір. філії Ін-ту точної механіки та обчислюв. техніки АН СРСР (1973–77); Обчислюв. центрі Сибір. відділ. АН СРСР (м. Новосибірськ, 1978–88); Ін-ті приклад. проблем механіки та математики НАНУ (Львів, 1988–96): зав. відділу матем. теорії програмування і систем автоматизов. проектування; від 1996 – проф. каф. програм. забезпечення Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Наук. дослідж. у галузі інформатики, програмування, теорії алгоритмів, мов програмування, паралел. обробки інформації та синтезу паралел. програм і систем. Розробив методи і алгоритми т. зв. абсолютно макс. розпаралелювання обробки інформації, застосування яких задає надшвидкий режим обчислень.

Пр.: Алгоритмы, математическое обеспечение и архитектура многопроцессорных вычислительных систем. Москва, 1982 (співавт.); Распараллеливание алгоритмов обработки информации. К., 1985 (співавт.); Распараллеливание алгоритмов и программ: Структурный подход. Москва, 1989; Проблеми подальшого розвитку і модифікації пірамідального методу для паралелізації циклів // Матем. методи і фіз.-мех. поля. 2000. Т. 43, № 1 (співавт.); Паралельні обчислювальні процеси і структури: Навч. посіб. Л., 2002.

Б. Л. Рубльов

Стаття оновлена: 2005