Кооперативне молочарство — Енциклопедія Сучасної України

Кооперативне молочарство

«КООПЕРАТИ́ВНЕ МОЛОЧА́РСТВО» – часопис. Виходив щомісяця 1926–39 у Львові. Засн. як додаток до «Господарсько-кооперативного часопису» Ревізій. союзу укр. кооператив, від січня 1930 – самост. фаховий орган «Маслосоюзу». 1932 наклад скла­дав бл. 15 тис., 1939 – 1,4 тис. прим. Уміщував матеріали фахівців-практиків, які подавали актуал. відомості з молочарства та пов’язаних із ним ін. галузей с. госп-ва; висвітлював проб­ле­ми сезон. зміни годівлі тварин і догляду за ними, розкривав особ­ливості регіон. ведення молочарства; подавав інформацію про удосконалення молочар. техніки та обладнання, порушував проблеми виходу укр. молоч. продукції на світ. ринок. Осн. рубрики: «Питання і відповіді», «Практичні поради», «З краю і зі світа», «Комунікати», «З чужого молочарства», «Дописи з краю», «Торговельний огляд», «Правні поради», «Оголошення». Відп. ред.: І. Филипович, А. Палій.

В. А. Передирій, С. Д. Гелей

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. А. Передирій, С. Д. Гелей . Кооперативне молочарство // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=3303 (дата звернення: 26.07.2021)