Вальц Яків Якович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Вальц Яків Якович


Вальц Яків Якович

ВАЛЬЦ Яків Якович (1841, Київ – 29. 11(12. 12). 1904, ст. Удільна побл. С.-Петербурга) – ботанік. Закін. фіз.-мат. ф-т Ун-ту св. Володимира у Києві (1861), Київ. пед. курси (1863). У 1863 був відрядж. до Німеччини для підготовки до професор. звання. Працював у лаб. і слухав лекції з ботаніки у А. Брауна, систематики – в Ашерсона, анатомії і фізіології рослин – у Ганштейна, історії розвитку водоростей – у Прінсгайма. У лаб. А. де Барі у Фрайбурзі (Німеччина) підготував доктор. дис. «Морфологія і систематика роду Vaucheria DC» (захистив 1865), у якій піддав критиці теорію про дихотомічне галуження у представників цього роду, виділив 11 видів замість 50-ти (за формою антеридіїв). 1868–71 – приват-доц., екстраординар. проф. Ун-ту св. Володимира, одночасно дир. Ботан. саду при цьому Ун-ті; 1871–81 – у Новорос. ун-ті (Одеса): ординар. проф., зав. каф. ботаніки, від 1873 – декан фіз.-мат. ф-ту. Наук. дослідження: спорові рослини (водорості, гриби), історія їх онтогенетич. розвитку; онтогенез і анатомія папоротей; розмноження рослин; альголог. флористика; фітопатологія. Був президентом Київ. т-ва природознавців (1868–71). Ім’ям В. названо один із видів вошерії – Vaucheria valtzi.

Пр.: Заметка о развитии зооспор у водорослей // Тр. 1-го съезда естествоиспытателей. С.-Петербург, 1867– 68; Значение грибов в экономии природы // Зап. Об-ва с. хоз-ва Юж. России. О., 1872. Т. 1; О болезнях культурных растений, зависящих от грибов // Там само. 1873. Т. 1; О влиянии света на некоторые процессы растительной жизни // Зап. Новорос. ун-та. О., 1876. Т. 18; О размножении растений частями семян // Там само. Т. 20.

Літ.: Я. Я. Вальц: Некролог // Истор. вест. 1905. Т. 99, № 1; Венгеров; Липшиц; Професори О(Н)У.

Статтю оновлено: 2005