Вальшонок Ольга Самойлівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Вальшонок Ольга Самойлівна


Вальшонок Ольга Самойлівна

ВАЛЬШО́НОК Ольга Самойлівна (28. 01 (09. 02). 1896, м. Вітебськ, Білорусь – 15. 09. 1977, м. Пенза, РФ) – лікар-невропатолог. Д-р мед. н. (1954), проф. (1960). Закін. Харків. мед. ін-т (1924), де працювала асист., доц. каф. нервових хвороб (1924–32); від 1932 – в Укр. психоневрол. ін-ті (нині Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМНУ, Харків): кер. відділ. вегетатив. патології (1944–71). Під час 2-ї світ. війни – лікар евакошпиталю в м. Тюмень (РФ). Вивчала питання трофіч. функції кори головного мозку, вегетативно-судинних порушень при травматич. ураженнях головного мозку; досліджувала вплив порушень шийно-симпатич. іннервації на патогенез і клініку розладів мозкового кровообігу.

Пр.: До клініки і патологічної анатомії групи захворувань Вільсонпсевдосклерози // Укр. мед. архів. Х., 1930. Т. 6, зошит 1–2 (співавт.); Об изменении углеводно-фосфорного обмена при опухолях головного мозга // Опухоли головного мозга. Х., 1958 (співавт.); О вегето-трофических расстройствах при опухолях и экспериментальной компрессии лобных долей // Сб. тр. Укр. н.-и. психоневрол. ин-та. Х., 1959; О рефлекторных вегетативных синдромах в отдаленном периоде поражений периферической нервной системы // ЖНП. 1962. № 2; Вегетативные синдромы при сосудистых поражениях головного мозга в клинике и эксперименте // Сб. тезисов докл. 4-го Всесоюз. съезда невропатологов и психиатров: В 2 т. Т. 2. Москва, 1963; Болевая семиотика в клинике рефлекторных вегетативных синдромов при травматических поражениях периферической иннервации и аспекты патогенетической терапии // Тр. конф. нейрохирургов. Ереван, 1965.

Літ.: Ольга Самойловна Вальшонок: Некролог // ЖНП им. К. 1978. Т. 78, вып. 10.

Статтю оновлено: 2005