Варениця Євген Терентійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Варениця Євген Терентійович


Варениця Євген Терентійович

ВАРЕНИ́ЦЯ Євген Терентійович (07. 10. 1912, с. Товмач, нині Шполян. р-ну Черкас. обл. – 04. 03. 2002, Москва) – вчений-селекціонер. Д-р біол. н. (1959), проф. (1960), чл.-кор. ВАСГНІЛ (1964). Держ. нагороди СРСР. Закін. Моск. с.-г. академію (1937). Відтоді працював у відділі держ. селекц. станцій Гол. сортового упр. Наркомзему СРСР; від 1939 – зав. групи селекції озимої пшениці, від 1945 – заст. дир. з наук. роботи та зав. відділу селекції Миронів. селекц.-дослід. станції (нині Миронів. ін-т пшениці УААН, с. Центральне Миронів. р-ну Київ. обл.); 1941–44 – заст. нач., від 1947 – нач. відділу держ. селекц. станцій Мін-ва с. госп-ва СРСР (Москва); від 1950 – у НДІ с. госп-ва Центр. р-нів Нечорнозем. зони (м. Немчинівка Моск. обл.): заст. дир. (1951– 54), дир. (1955–66) та зав. лаб. нових культур. Вивчав селекцію озимої пшениці, створивши низку її сортів – Кунцівська 45, Немчинівська 154, Зоря, Янтарна 50, Московська низькостеблова, Московська 70, Немчинівська 52 тощо; високоінтенсивні сорти пшениці корм. призначення з підвищеним вмістом білка в зерні; закономірності формотвор. процесу в гібрид. популяціях за різних типів схрещувань; впроваджував культуру чумизи тощо.

Пр.: Селекция озимой пшеницы // СиС. 1946. № 11–12; Глубина залегания узла кущения у сортов озимых пшениц и ржи как признак зимостойкости // Там само. 1948. № 1; Чумиза: Биология, селекция, агротехника. Москва, 1958; Создание новых сортов озимой пшеницы для условий Центрального Нечерноземья РСФСР // Повышение продуктивности и устойчивости произ-ва зерна озимой пшеницы в СССР: Сб. науч. тр. Миронов. НИИ селекции и семеноводства пшеницы. Мироновка, 1989 (співавт.); Энзимо-микозное истощение семян озимой пшеницы как комплексный физиолого-патологический процесс // Увеличение произ-ва зерна – важная задача аграр. науки: Сб. науч. тр. Миронов. ин-та пшеницы. Ч. 2. Мироновка, 1992 (співавт.).

Літ.: Кириченко Ф. Г. и др. К 70-летию члена-корреспондента ВАСХНИЛ Евгения Терентьевича Вареницы // ВСХН. 1982. № 10(313); Евгений Терентьевич Вареница: К 70-летию со дня рожд. // СиС. 1982. № 10.

Статтю оновлено: 2005