Копанець Євген Григорович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Копанець Євген Григорович


Копанець Євген Григорович

КОПАНЕ́ЦЬ Євген Григорович (15. 04. 1932, м. Кам’янське, нині Дніпродзер­жинськ Дніпроп. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1977), проф. (1988). Закін. Ленінгр. політех. ін-т (нині С.-Пе­тербург, 1956). Відтоді працював у Харків. фіз.-тех. ін-ті: 1968–83 – ст. н. с.; 1983–2010 – зав. каф. фізики Харків. тех. ун-ту буд-ва та арх-ри. Дослідив збудження станів легких ядер 21 ≤ А ≤ 41 за допомогою резонанс. ядер. реакцій захоп­лення протонів; властивості елек­­тромагніт. переходів між рівнями ядер; зміни деформації ядер з енергією збудження.

Пр.: Резонансные реакции радиаци­онного захвата заряженных частиц // Вопр. атом. науки и техники. 1974. Вып. 1; Nuclear spectroscopy studies proton ra­­diative capture // Charged-particle-indu­ced radiative capture: Proceedings IAEA. Vienna, 1974; М1-переход аналог–антианалог при различных деформациях ИАС и ИАС состояний // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1975. Т. 35, № 10; Тhe influ­ence of nuclear deformations in the pro­­babilities of electromagnetic of transi­ti­ons in 1d2s-shell nuclеi // Вопр. атом. науки и техники. 2003. № 2 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2014