Варламов Володимир Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Варламов Володимир Іванович

ВАРЛА́МОВ Володимир Іванович (26. 07. 1908 – 19. 09. 1989, Одеса) – військовий лікар. Д-р мед. н. (1954), проф. (1956). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. Закін. Військ.-мед. академію в Ленінграді (нині С.-Петербург, 1934). Відтоді працював військ. лікарем, нач. хірург. відділень гарнізон. та польових рухливих шпиталів. 1947–56 – на каф. оператив. хірургії Військ.-мор. академії (Ленінград). 1956 звільнений у запас зі званням полковника мед. служби. 1958–75 – зав. каф. оператив. хірургії з топогр. анатомією Одес. мед ін-ту. Досліджував особливості проявів та хірург. лікування захворювань органів черевної порожнини, а також проблеми порушень кровообігу брижових судин.

Пр.: К методике обнажения плечевого сустава // Науч. тр. Одес. мед. ин-та. 1962. Т. 16; Взаимодействие кишечных вен и кишечных артерий // ВХ им. Г. 1963. Т. 91, № 8; К топографо-анатомическому обоснованию оперативных доступов для обнажения червеобразного отростка // Актуал. вопр. клин. хирургии. К., 1969 (співавт.); Динамика некоторых показателей сердечно-сосудистой системы под влиянием алкоголизации мышц у больных церебральным параличем // Достижения теории и практики учения о моторно-висцерал. рефлексах. Вильнюс, 1972 (співавт.); Нарушение кровотока в системе верхних брижеечных сосудов как возможная причина инвагинации кишок // Морфогенез и регенерация. К., 1973. Вып. 5 (співавт.).

С. П. Білоконенко

Статтю оновлено: 2005