Вартапетов Бартольд Аркадійович — Енциклопедія Сучасної України

Вартапетов Бартольд Аркадійович

ВАРТАПЕ́ТОВ Бартольд Аркадійович (1905, с. Казах Єлизаветопол. губ., нині місто, Азербайджан – 1984, Харків) – фізіолог. Брат Р. Вартапетова. Д-р мед. н. (1960), проф. (1961). Закін. Харків. мед. ін-т (1931). Від 1922 працював у Харків. НДІ ендокринології та хімії гормонів (з перервами; нині Ін-т проблем ендокрин. патології АМНУ): 1945–46, 1948–52 – зав. фізіол. відділу, 1954–78 – заст. дир. з наук. роботи; 1938– 45 – викл. Харків. військ.-мед. уч-ща; 1947–48 – ст. н. с. Харків. військ.-мед. академії. Наук. дослідж. в галузі фізіології і патології статевих, щитоподіб. та надниркових залоз. Вивчав механізм центрально-нервових вазомоторних і вісцеральних розладів при недостатності статевих залоз; розробляв ефективні засоби терапії цих порушень та нові методи фізіол. досліджень. Засн. вивчення андрології в Україні.

Пр.: Биологические и клинические аспекты этиологии и патогенеза климакса у мужчин // Актуал. проблемы геронтологии и гериатрии. К., 1968; Статеві розлади. К., 1972; Ожирение и половая функция // Вопр. эндокринологии. Минск, 1973; Предстательная железа и возрастные нарушения половой деятельности. К., 1975 (співавт.); Сердечно-сосудистые нарушения при патологическом климаксе у мужчин и их лечение. Москва, 1975 (співавт.).

Статтю оновлено: 2005
Цитувати статтю
Н. Г. Малова . Вартапетов Бартольд Аркадійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=33207 (дата звернення: 03.03.2021).