Варшавські українознавчі записки - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Варшавські українознавчі записки

«ВАРША́ВСЬКІ УКРАЇНОЗНА́ВЧІ ЗАПИ́СКИ» («Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze») – науковий українознавчий журнал у Варшаві. Видано 10 вип. (16 т.). 1-й т. (1989, українськомов.) вийшов у Вид-ві отців Василіян до 1000-ліття хрещення Київ. Русі. У складі ред. колегії – С. Козак (гол. ред.), о. Й. Романик (відп. ред.), С. Заброварний, М. Лесів, В. Мокрий, о. Т. Янків. Наступні томи (польськомовні чи двомовні, польс.-укр.) вийшли за сприяння каф. україністики Варшав. ун-ту, Польс. українознав. т-ва і НТШ, за ред. С. Козака. 2-й т. (1994) містить статті з історії польс.-укр. взаємин в істор. та сучас. контексті, матеріали з літературознавства і мовознавства. 3-й т. (1996) складається з доповідей міжнар. наук. конф. «Польс.-укр. відносини в міжвоєн. період в контексті договору Пілсудський– Петлюра і міжнар. обумовлень». 4/5-й т. (1997) присвяч. 400-літтю Берестей. унії. 6/7-й т. (1998) охоплюють статті, пов’язані спільним заголовком «Польс.-укр. культурне прикордоння». 8/9-й т. (1999) містять статті польс. та укр. авторів, присвяч. двом осн. темам: «Адам Міцкевич та укр. літ-ра» і «Культурні, істор. та політ. зв’язки (19–20 ст.)». 10-й т. (2000) присвяч. ювілеям Ю. Словацького та Б.-І. Антонича, доповнений статтями про польс.-укр. істор.-політ. взаємини. 11/12-й т. присвяч. темі «Тисяча років християнства в Україні в контексті міленійного року». 13/14-й т. охоплюють тему «Україна і Польща на порозі нового тисячоліття». 15/16-й т. – «Галичина – вчора і сьогодні».

С. Заброварний

Стаття оновлена: 2005