Василенко Владислав Трохимович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Василенко Владислав Трохимович

ВАСИЛÉНКО Владислав Трохимович (11. 09. 1932, Вінниця – 09. 09. 1988, Київ) – фахівець у галузі авіаційної техніки. Д-р тех. н. (1978). Закін. Київ. політех. ін-т (1955). Працював на вироб-ві (1955–57) та у Київ. ін-ті інж. цивіл. авіації (1957–88): від 1971 – зав. н.-д. лаб. Вивчав питання підвищення надійності авіац. палив. систем та вплив забрудненості палива на їх працездатність.

Пр.: Влияние растворенного воздуха в топливе на работоспособность топливных систем // Вопр. авиац. химмотологии: Сб. тр. Киев. ин-та инж. граждан. авиации. К., 1977; Обоснование безопасного уровня влагосодержания топлива в полете // Там само. 1983; Химмотология в гражданской авиации: Справоч. Москва, 1983 (співавт.); Химмотологическая надежность топлива систем воздушных судов: Учеб. пособ. К., 1989 (співавт.).

Є. С. Сікорський

Статтю оновлено: 2005