Василенко Наталія Миронівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Василенко Наталія Миронівна


Василенко Наталія Миронівна

ВАСИЛÉНКО Наталія Миронівна (20. 04. 1926, Харків – 26. 09. 2002, там само) – лікар-токсиколог. Д-р мед. н. (1981), проф. (1983). Закін. Харків. мед. ін-т (1951). Відтоді працювала у Харків. НДІ гігієни праці та профес. захворювань: 1966–96 – зав. лаб. пром. токсикології. Наук. дослідж. у галузі токсикології продуктів орган. синтезу, зокрема барвників та напівбарвників (переважно аміно- та нітропохідних бензолу). Розробила методи та принципи гігієн. нормування пром. отрут з урахуванням відстрочених наслідків – гонадоембріотоксич. та мутаген. ефектів.

Пр.: Вредные химические вещества. Азотсодержащие органические соединения: Справоч. С.-Петербург, 1992; Опыт гигиенического нормирования с использованием принципа групповой регламентации // Токсикол. вест. 1993. № 3; Гігієна праці і стан здоров’я працівників у виробництві бензо-, нафто-, антрафенантренхінонів та їх похідних // ВФарм. 1995. № 3–4; Влияние анионных адокрасителей на эмбриогенез в эксперименте // Бесплодие: Вспомогат. репродуктив. технологии. К., 1997 (усі – співавт.).

Літ.: Василенко Наталья Мироновна: К 70-летию со дня рождения // Токсикол. вест. 1996. № 3.

Статтю оновлено: 2005