Василенко Петро Мефодійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Василенко Петро Мефодійович

ВАСИЛÉНКО Петро Мефодійович (05(17). 10. 1900, с. Мигія Єлисаветгр. пов. Херсон. губ., нині Первомай. р-ну Микол. обл. – 21. 04. 1999, Київ) – фахівець у галузі сільськогосподарської механіки. Д-р тех. н. (1948), проф. (1949), чл.-кор. НАНУ (1939), акад. ВАСГНІЛ (1956), УААН (1991). Держ. нагороди СРСР. Закін. Луган. с.-г. ін-т (1923), пед. відділ. Київ. с.-г. ін-ту (1929). Працював викл. і зав. відділу рільництва Межиріцької с.-г. школи (нині Голованів. р-ну Кіровогр. обл., 1923–28); від 1932 – у Нац. аграр. ун-ті (Київ): зав. каф. с.-г. машин (1935–41, 1944–62), проф.-консультант цієї каф. (від 1962); водночас 1944–56 – зав. відділу с.-г. машин Ін-ту машинознавства і с.-г. механіки АН УРСР, 1957–62 – акад.-секр. Відділ. механізації і електрифікації с. госп-ва Укр. академії с.-г. наук. Розробив нові методи вирішення багатовимір. тех. систем з метою аналізу і синтезу їх параметрів, універсал. методику побудови матем. моделі мех. системи будь-якої складності. Засн. наук. школи землероб. механіки в Україні.

Пр.: Теория движения частиц по шереховатым поверхностям сельскохозяйственных машин. К., 1960; Культиваторы: Теория, конструкция и расчет. К., 1961 (співавт.); Автоматизация процессов сельскохозяйственного производства. Москва, 1964; 1972 (співавт.); Основы научных исследований в области механизации сельского хозяйства. К., 1985 (співавт.); Автоматизация автоматического приготовления и дозирования кормов. Москва, 1985 (співавт.); Универсальные математические модели функционирования машинных агрегатов и их применение. К., 1990; Введение в земледельческую механику. К., 1996.

Літ.: Кубышев В. А., Листопад Г. Е., Кучер П. А. К 85-летию академика ВАСХНИЛ Петра Мефодиевича Василенко // ВСХН. 1985. № 11; Аніскевич Л. В. Василенко Петро Мефодійович (1900–1999) // Вчені у галузях механізації, електрифікації та меліорації. Кн. 3. К., 2000; Василенко Петро Мефодійович: Бібліогр. покажч. наук. праць за 1933–1999 рр. К., 2000.

В. М. Верхуша

Стаття оновлена: 2005