Величко Анатолій Федорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Величко Анатолій Федорович

ВЕЛИ́ЧКО Анатолій Федорович (28. 03. 1938, Ленінград, нині С.-Петербург) – фахівець у галузі радіотехнічних систем. Д-р тех. н. (1993). Премія РМ СРСР (1990). Закін. Харків. політех. ін-т (1960). Відтоді працює в Ін-ті радіофізики та електроніки НАНУ (з перервою): зав. відділу оброблення радіосигналів (від 1980); за сумісн. від 1997 – проф. Харків. ун-ту радіоелектроніки. Розробляє питання підвищення точності надвисокочастотних радіосистем, радіосистем і радіолокац. датчиків, призначених для дистанц. контролю параметрів технол. процесів (запропонував для цього ретрансляц. метод).

Пр.: Ретрансляционный метод изменения и подавления помеховых отражений при непрерывном излучении с частотной модуляцией // Изв. вузов. Радиоэлектроника. 1998. Т. 41, № 11 (співавт.); Статистические характеристики ошибок пеленгования на коротких наземных трассах // Там само. 1999. Т. 42, № 4 (співавт.); Характеристики отраженного сигнала при ретрансляционном методе и ограниченном подавлении боковых компонент спектра // Там само. 2000. Т. 43, № 3 (співавт.); Пространственно-временная фильтрация в прецизионных радиотехнических системах технической диагностики // Радиотехника. 2001. Вып. 122 (співавт.); Дистанционная диагностика технологических параметров // Дистанционные методы и средства для исследования процессов в атмосферном пограничном слое. Х., 2002 (співавт.).

І. Є. Почаніна

Стаття оновлена: 2005