Величко Віктор Миколайович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Величко Віктор Миколайович

ВЕЛИ́ЧКО Віктор Миколайович (22. 09. 1938, с. Перевіцьк Моск. обл.) – економіст. Д-р тех. н. (1991), проф. (1994). Закін. Куйбишев. інж.-буд. ін-т (нині м. Самара, РФ, 1963). Працював у Кишинів. політех. ін-ті (1969–78); Херсон. с.-г. ін-ті (1978–92): зав. каф. с.-г. водопостачання (до 1986), декан гідромеліорат. ф-ту (1986–88), доц. (1988–91), проф. (1991–92) каф. гідравліки і водопостачання (від 1991); Херсон. індустр. ін-ті (1992–97): проф. каф. охорони праці; Міжрегіон. ін-ті бізнесу (Херсон, 1997– 2001): зав. каф. менеджменту і маркетингу; Херсон. пед. ун-ті (2001–02): проф. каф. трудового навчання та профорієнтації. Від 2002 – проф. каф. соц.-екон. дисциплін Херсон. юрид. ін-ту Нац. ун-ту внутр. справ. Наук. дослідж.: фінанс. менеджмент; екон. ризики та методи їхнього вимірювання; удосконалення інвестиц. процесів і менеджменту орг-цій в умовах укр. економіки; умови забезпечення екон. безпеки України.

Пр.: Проблема управління економікою України під час її реформування. 2001 (співавт.); Оцінка доцільності зовнішніх запозичень для України. 2001 (співавт.); Прогнозування економічних показників підприємств з метою попередження злочинів. 2003 (усі – Херсон).

Я. Ю. Голобородько

Стаття оновлена: 2005