Венгер Євген Федорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Венгер Євген Федорович

ВЕ́НГЕР Євген Федорович (19. 04. 1947, с. Підлісівка Ямпіл. р-ну Вінн. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1990), проф. (1992).Чл.-кор. НАНУ (1997). Держ. премія України в галузі н. і т. (1993), Премія президентів АН України, Білорусі і Молдови (1996). Закін. Вінн. пед. ін-т (1970). Учителював. Від 1975 – в Ін-ті фізики напівпровідників НАНУ (Київ): від 1992 – зав. відділу напівпровідник. гетероструктур, водночас заст. дир. з наук. роботи (до 2002). Дослідж. у галузі фізики поверхні напівпровідників; фізики шарувато-неоднорідних і непогодж. багатофаз. структур. Засн. нового наук. напряму – поляритонна оптоелектроніка.

Пр.: Структурная релаксация в полупроводниковых кристаллах и приборных структурах. К., 1994 (співавт.); Оптика малих частинок і дисперсних середовищ. К., 1999 (співавт.); Спектроскопія залишкових променів. К., 2001 (співавт.).

М. Я. Валах

Стаття оновлена: 2005