Венгрженовський (Венгжиновський) Сергій Олександрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Венгрженовський (Венгжиновський) Сергій Олександрович

ВЕНГРЖЕНО́ВСЬКИЙ (Венгжиновський) Сергій Олександрович (07 (19). 10. 1844, с. Нове Поріччя Кам’янец. пов. Поділ. губ., нині Городоц. р-ну Хмельн. обл. – 26. 09(08. 10). 1913, с. Могильне Гайсин. пов. Поділ. губ., нині Гайсин. р-ну Вінн. обл.) – етнограф, фольклорист, історик. Чл. Поділ. істор.-археол. т-ва (1890). Закін. Кам’янець-По-діл. духовну семінарію (1869), був вільним слухачем істор.-філол. ф-ту Новорос. ун-ту в Одесі. Від 1887 працював у Поділ. акциз. відомстві у Гайсині (від 1903 – у Могильному). Досліджував побут, звичаї, вірування, нар. медицину, фольклор та історію Поділля, зокрема одним із перших звернув увагу на виявлення нац. традицій у вишивках, ткацтві та писанках подолян. У 80–90–х рр. 19 ст. співпрацював у ж. «Київська старовина». Протягом 1890– 1910 подарував велике зібрання старожитностей, книг, колекцію фольклорно-етнограф. матеріалів Кам’янець-Поділ. давньосховищу (нині істор. музей).

Пр.: Еще кое-что о Кармалюке // КС. 1886. Т. 7; Исторический очерк унии в Брацлавщине // Тр. Ком-та для истор.-статист. описания Подол. губ. Каменец-Подольский, 1887. Вып. 3; Материалы для истории унии в бывшем Брацлавском воеводстве во второй половине ХVIII в. // Тр. Подол. епархиал. истор.-статист. ком-та. 1890–91. Вып. 5; Авантюра ХVІ в. (из истории Молдавского княжества) // КС. 1893. Т. 6–7; Языческий обычай в Брацлавщине «гоныты шуляка» // Там само. 1895. Т. 9; Свадьба Тимоша Хмельницкого (эпизод из истории малорусско-молдавских отношений) // Там само. 1897. Т. 3, 5 (передрук – УІЖ. 1995. № 6; 1996. № 2).

Літ.: Венгжиновский С. А.: Некролог // Укр. жизнь. К., 1913. № 11; Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ – ХХ ст. Кам’янець-Подільський, 1993.

Л. В. Баженов

Стаття оновлена: 2005