Верба Прокіп Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Верба Прокіп Іванович

ВЕРБА́ Прокіп Іванович (07. 07. 1919, с. Токарівка Харків. пов. Харків. губ., нині Липец. р-ну Харків. обл. – 12. 07. 1988, Харків) – економіст. Д-р екон. н. (1965), проф. (1966), чл.-кор. АН УРСР (1972). Засл. діяч н. УРСР (1980). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Харків. фінанс.-екон. ін-т (1941), Ленінгр. фінанс. академію (нині С.-Петербург, 1952). У 1945– 50 – нач. відділу Харків. обл. контори Держбанку; 1952–60 – ст. викл., зав. каф. рад. економіки Харків. ВПШ; 1960–64 – доц. Харків. філіалу Одес. кредитно-екон. ін-ту; від 1964 – проф., 1966–80 – зав. каф. фінансів і кредиту Харків. ун-ту, водночас від 1966 – ст. н. с. Харків. відділ. Ін-ту економіки АН УРСР. Наук. праці присвяч. проблемам удосконалення госп. механізму, активізації фінанс.-кредит. важелів, ефективності сусп. вироб-ва.

Пр.: Кредит и внедрение в производство новой техники. Х., 1957; Місцева промисловість та джерела її розвитку. Х., 1959; Роль кредита в развитии промышленности совнархозов (на мат. УССР). Х., 1961; Рентабельность промышленного предприятия и пути ее повышения. Х., 1967; Эффективность производства, ее показатели и пути повышения. Х., 1972; Эффективность и качество. Х., 1977; Экономическая эффективность научно-технического прогресса. К., 1977 (співавт.); Хозяйственный механизм в действии. Х., 1982; Режим экономии и интенсификации производства. К., 1986.

Літ.: Валюкопис М. П. Прокофий Иванович Верба – профессор Харьковского университета: Библиогр. указ. Х., 1989.

А. М. Золотарьов

Стаття оновлена: 2005