Веремеєнко Сергій Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Веремеєнко Сергій Іванович

ВЕРЕМЕ́ЄНКО Сергій Іванович (04. 05. 1956, м. Острог Рівнен. обл.) – вчений-агроном. Д-р с.-г. н. (1997), проф. (2002). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1978). Працював у Рівнен. обл. зонал. агрохім. лаб. (1978–81); від 1981 – у Нац. ун-ті водного госп-ва та природокористування (Рівне): від 2002 – зав. каф. агрохімії, ґрунтознавства та землеробства. Наук. дослідж.: екол. стан ґрунтів с.-г. використання, заходи з їх рац. використання і охорони, розроблення заходів з меліорації забруднених та окультурення деградов. земель. Запропонував нові підходи до оцінки ґрунт. режимів, побудовані на екол. принципах.

Пр.: Окислительно-восстановительный режим осушаемых дерново-подзолистых почв Полесья УССР // Почвоведение. 1988. № 4 (співавт.); Кукуруза в условиях комплексных мелиораций дерново-подзолистых почв // ВСХН. 1989. № 10 (співавт.); Об определении биологической активности почв // Почвоведение. 1990. № 6; Еволюція та управління продуктивністю ґрунтів Полісся України. Лц., 1997; Особливості трансформації органічних решток та гумусу в дерново-карбонатних ґрунтах Західного Полісся України // Вісн. Укр. ун-ту водного госп-ва та природокористування. 2003. Вип. 4(23) (співавт.); Екологія в будівництві: Навч. посіб. Р., 2005 (співавт.).

М. О. Клименко

Стаття оновлена: 2005