Верещагін Леонід Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Верещагін Леонід Федорович

ВЕРЕЩА́ГІН Леонід Федорович (16(29). 04. 1909, Херсон – 20. 02. 1977, Москва) – фізик. Акад. АН СРСР (1966). Сталін. (1952) і Ленін. (1961) премії. Герой Соц. Праці (1963). Закін. Одес. ІНО (1928). Від 1926 працював в Ін-ті фізики Одес. ун-ту, 1930–39 – у Харків. фіз.-тех. ін-ті. 1939–54 – зав. лаб. Ін-ту орган. хімії АН СРСР (Москва). Від 1954 – дир. Лаб. високих тисків (від 1958 – Ін-т фізики високих тисків АН СРСР). Одночасно від 1953 – зав. каф. фізики та хімії високих енергій Моск. ун-ту та Моск. фіз.-тех. ін-ту. Наук. праці в галузі фізики, хімії і техніки надвисоких тисків. Розробив методи отримання високих тисків. Вивчив фазові діаграми низки хім. елементів і сполук у широкому інтервалі тисків, встановив послідовність поліморф. перетворень за умов зростання тиску, виявив поліморфізм, пов’яз. зі зміною структури, збільшенням координац. числа. Синтезував алмаз (1960) і його надтвердий аналог – кубіч. нітрид бору (у співавт.); нові надпровідні щільні модифікації карбідів і нітридів перехід. металів та сульфідів рідкоземельних елементів. Під його кер-вом уперше в СРСР одержано синтетичні діаманти. Зробив вагомий внесок у розвиток екструзії твердих тіл за високих тисків; розробив метод газової екструзії.

Пр.: Переходы диэлектрик–металл в мегабарном диапазоне давлений // Фазовые переходы металл–диэлектрик: Краткое содержание докладов, представленных на 2-й Всесоюз. конф. по фазовым переходам металл–диэлектрик. Львов. ун-т, 22–24 июня 1977 г. Москва; Ленинград, 1977; Рентгеноструктурные исследования при высоком давлении. Москва, 1979 (співавт.); Твердое тело при высоких давлениях: Избр. тр. Москва, 1981; Синтетические алмазы и гидроэкструзия: Избр. тр. Москва, 1982.

Літ.: Леонид Федорович Верещагин. Москва, 1988.

Статтю оновлено: 2005
Цитувати статтю
Б. Г. Лазарев . Верещагін Леонід Федорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=33563 (дата звернення: 08.03.2021).