Верзилов Аркадій Васильович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Верзилов Аркадій Васильович


Верзилов Аркадій Васильович

ВЕРЗИ́ЛОВ Аркадій Васильович (псевд. – Ковчинець; 10(22). 12. 1867, с. Ковчин Черніг. пов. Черніг. губ., нині Куликів. р-ну Черніг. обл. – 14. 07. 1931, Чернігів) – історик, краєзнавець, громадсько-політичний діяч. Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1888). У період навчання під кер-вом В. Антоновича брав участь в археол. розкопках у Чернігові. Працював у Київ. центр. архіві давніх актів (1888–90), на основі документів якого написав першу наук. працю – «Очерки торговли Южной России 1480– 1569» (Чг., 1898). Від 1893 проживав у Чернігові, був чл. Черніг. громади, секр. міської думи, обирався міським головою (1906, 1909, 1913, 1918). Від листопада 1900 – чл. Черніг. губерн. ученої архів. комісії, працював над програмою збирання археол., істор. та етнограф. старожитностей; 1908 брав активну участь у підготовці та проведенні 14-го Археол. з’їзду; 1917 очолив 1-у Укр. г-зію; 1919–22 читав курс історії України в навч. закладах Єлисаветграда (нині Кіровоград) і Чернігова; 1923–28 був головою упорядкувал. комісії при Черніг. обл. архіві; 1928–31 викладав історію та економіку краю у Черніг. технікумі землевпорядкування. Як чл. Постій. комісії для складання біогр. словника діячів України при ВУАН написав біографії М. Вербицького, П. Добровольського, П. Дорошенка. Був вченим секр. Чернігівського наукового товариства. Автор досліджень з історії і економіки Чернігівщини та історіограф. нарисів. Залишив спогади про Черніг. громаду.

Пр.: Уніатские архимандриты в Чернигове // Тр. Черниг. губерн. ученой архив. комиссии. 1903. Вып. 5; Памяти В. Б. Антоновича // Там само. 1908. Вып. 7; П. М. Добровольский // Там само. 1911. Вып. 8; Наукове життя в Чернігові в 1914–1924 // Україна. 1925. Кн. 3; Спогади про В. Антоновича і М. Костомарова // Там само. 1928. Кн. 6; Найдавніший побут Чернігівської околиці // Чернігів і Північне Лівобережжя: Огляди, розвідки, матеріяли. К., 1928.

Літ.: Курас Г. Український історик та краєзнавець А. В. Верзилов (1867– 1931) // 5-а Всеукр. конф. «Розвиток істор. краєзнавства в контексті нац. і культур. відродження України» (жовт. 1991 р.): Тези доп. та повідомлень. К.; Кам’янець-Подільський, 1991.

Статтю оновлено: 2005