Верич Георгій Євгенович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Верич Георгій Євгенович

ВЕ́РИЧ Георгій Євгенович (12. 02. 1947, Луцьк) – лікар-гігієніст. Д-р мед. н. (1989), проф. (1994). Закін. Київ. мед. ін-т (1971). Працював ст. н. с. Київ. НДІ гігієни праці та профес. захворювань (нині Ін-т медицини праці АМНУ, 1971–89); від 1989 – у Нац. ун-ті фіз. виховання та спорту України (Київ): 1994– 2003 – зав. каф. фіз. реабілітації. Від 2003 – у Варшав. ін-ті фіз. культури. Наук. дослідж. у галузі фіз. реабілітації спортсменів та хворих, пром. токсикології, гігієни праці та екології.

Пр.: К экспресс-оценке действия водорастворимых химических соединений на сердечно-сосудистую систему в эксперименте // ГиС. 1987. № 9; Медико-биологические основы спортивной тренировки. К., 1991 (співавт.); Физическая реабилитация: Учеб. программа. К., 1994 (співавт.); Нефиксированные изменения и статистические деформации опорно-двигательного аппарата. К., 1998; Опыт преподавания дисциплины «Физическая реабилитация» в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины. Белгород, 2002 (співавт.).

С. К. Фомін

Статтю оновлено: 2005