Верников Марат Миколайович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Верников Марат Миколайович

ВЕ́РНИКОВ Марат Миколайович (25. 06. 1934, с. Щербинівка, нині м. Червоноармійськ Донец. обл.) – філософ. Д-р філос. н. (1981), проф. (1984). Засл. діяч н. і т. України (1999). Закін. Львів. ун-т (1957). Працював зав. каф. філософії Львів. лісотех. ін-ту (1969–74); зав., пров. н. с. відділу філософії Ін-ту сусп. наук АНУ (нині Ін-т українознавства НАНУ, 1974–97). Від 1997 – гол. ред. ж. «Філософські пошуки», голова Всеукр. асоц. філос. спілок. Від 1999 – проф. філос. ф-ту, від 2002 – зав. каф. культурології Одес. ун-ту. Досліджував проблему кризи ідеалізму та формування наук. світогляду; історію вітчизн. та польс. філософії. Вивчає спадщину Львів.-варшав. філос. школи, погляди С. Балея (упорядкував його філос. спадщину); простежує тенденції персоналістсько-екзистенціал. спрямування в історії укр. і зарубіж. філософії.

Пр.: Философская концепция Львовско-варшавской школы // ВФ. 1969. № 6; Методологический анализ кризиса философского идеализма: На мат. польс. философии конца ХІХ – первой трети ХХ в. К., 1978; Соціально-філософський аналіз провідних принципів типології суспільств // Державність. 1996. № 2; Екзистенціальна онтологія і філософська антропологія // Філос. пошуки. Л.; О., 1997. Вип. 3; Спадщина Степана Балея в контексті сучасного суспільного розвитку і його тенденцій // Там само. 1999. Вип. 9; Життя і наукова діяльність академіка Степана Балея // ФД. 2001. № 5.

М. В. Кошуба

Стаття оновлена: 2005