Вертій Олексій Олексійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вертій Олексій Олексійович

ВЕРТІ́Й Олексій Олексійович (11. 10. 1947, м. Умань, нині Черкас. обл.) – радіофізик. Д-р фіз.-мат. н. (1987). Закін. Харків. ін-т радіоелектроніки (1970). Відтоді – в Ін-ті радіофізики та електроніки НАНУ (Харків): 1995–2003 – зав. відділу радіоспектроскопії; водночас від 1993 – дир. турец.-укр. дослід. лаб. Наук. центру «Мармара» у Туреччині, від 1999 – офіц. представник НАНУ в Туреччині; 1997–99 – заст. дир. з наук. роботи Держ. н.-д. центру «Фонон». Виявив і дослідив тонку структуру в когерент. випромінюванні Сміта–Парселла в міліметр. діапазоні довжин хвиль; ефект магнітооптич. обертання площини поляризації у випро-мінюванні, спричиненому дифракцією електрон. потоків. Створив основи експерим. наднизькотемператур. спектроскопії речовин поляризов. ядер. мішеней, квазіоптичну систему накачування ядер. мішені для поляризації нейтронів. Розробив гамму дифракц. томографів у широкому діапазоні довжин хвиль, мікрохвильові підповерхневі томографи для виявлення протипіхот. мін.

Пр.: Поляризация атомных ядер миллиметровыми волнами. К., 1990 (співавт.); Генераторы дифракционного излучения. К., 1991 (співавт.); Low temperature FMR linewidth in reentrant magnets // J. Low Temp. Phys. 1993. Vol. 19, № 7 (співавт.); Восстановление микроволновых изображений поверхности методами дифракционной томографии и частотного пошагового сканирования // Зарубеж. радиоэлектроника. 2001. № 7 (співавт.); The Millimeter Wave Tomography Application for the Subsurface Imaging // Intern. J. Infrared and Millimeter Waves. 2002. Vol. 23, № 10 (співавт.).

І. Є. Почаніна

Стаття оновлена: 2005