Верховна Рада Автономної республіки Крим - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Верховна Рада Автономної республіки Крим

ВЕРХО́ВНА РА́ДА АВТОНО́МНОЇ РЕСПУ́БЛІКИ КРИМ – представницький орган Автономної Республіки Крим. Здійснює свої повноваження на основі Конституції України та Конституції АР Крим. ВР АР Крим є правонаступницею ВР Крим. АРСР, яка була сформов. 28 червня 1938. До її повноважень належали: прийняття Конституції Крим. АРСР і винесення її на затвердження ВР РРФСР; встановлення поділу Крим. АРСР на райони з подальшим його затвердженням ВР РРФСР; орг-ція судових органів Крим. АРСР; вибори Президії у складі Голови, 2-х його заст. і 12-ти членів; прийняття законів; контроль і нагляд за станом і упр. підпр-в, підпорядк. держ. органам СРСР і РРФСР; затвердження бюджету Крим. АРСР і нагляд за його виконанням; формування уряду – РНК Крим. АРСР. Закони приймалися простою більшістю голосів й публікувались рос. і татар. мовами за підписом Голови та секр. Президії ВР Крим. АРСР. Депутати обиралися строком на 4 р. за нормою 1 депутат від 10 тис. населення. Припинила свою діяльність у липні 1945 після перетворення Крим. АРСР у Крим. обл. РРФСР (від 1954 у складі УРСР).

12 лютого 1991, враховуючи результати заг.-крим. референдуму від 20 січня 1991 щодо статуту Криму, ВР УРСР прийняла рішення про відновлення Крим. АРСР (від 24 квітня 1992 – АР Крим). 22 березня 1991 Крим. облрада перетворена у ВР АР Крим із дообранням до її складу депутатів від депортов. народів Криму на обл. зібраннях (конференціях) цих орг-цій, а також депутатів від Севастополя, які обиралися на сесії Севастоп. міськради із числа її депутатів пропорційно середньокрим. нормі представництва. Офіц. друк. органи – «Ведомости Верховного Совета Крыма» і г. «Крымские известия». 6 травня 1992 ВР АР Крим прийняла Конституцію автономії, а 25 вересня 1992 внесла зміни й доповнення до неї. Відповідно до цієї Конституції було запроваджено посаду Президента АР Крим. У той час ВР АР Крим отримала широкі повноваження, закріплені Законом України «Про розмежування повноважень між органами державної влади України і Республіки Крим» від 30 червня 1992. У 1994 відбулись вибори Президента і нового складу ВР АР Крим. Однак безвідповідальні, сепаратист. лозунги новообраного Президента АР Крим Ю. Мєшкова і частини депутат. корпусу призвели до кризи місц. влади, ускладненої заг. погіршенням соц.-екон. становища в країні, дестабілізації положення всередині автономії, погіршення відносин з Києвом. У березні 1995 ВР України скасувала посаду Президента і Конституцію АР Крим. Протягом наступ. 3-х р. ВР АР Крим втратила значну частину своїх повноважень, що знайшло відображення у прийнятій 1998 новій Конституції автономії.

Відповідно до Закону України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» (1998) до складу ВР АР Крим входять 100 нар. депутатів, обраних строком на 4 р. Право бути обраним депутатом ВР АР Крим мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося 18 р., які не позбавлені права голосу і проживають в Україні не менше 5-ти р. (остання норма не поширюється на крим. татар і представників ін. депортов. народів, які повернулися на постійне місце проживання в Україну). Орг-ція і проведення виборів регламентуються законами України та нормативно-правовими актами ВР АР Крим (у межах її повноважень). ВР АР Крим має право вносити зміни до Конституції АР Крим, що набирають чинності після затвердження їх ВР України, в межах своїх повноважень приймати нормативно-правові акти, які є обов’язк. для виконання на тер. АР Крим і не повинні суперечити Конституції та законам України (у випадку їх неконституційності Президент України має право зупинити дію цих актів). Серед. ін. її повноважень – вибори Голови ВР АР Крим і його заст.; призначення на посаду і звільнення Голови та членів РМ АР Крим; призупинення дії постанов і розпоряджень РМ АР Крим у випадку, якщо вони суперечать Конституції і законам України з одночасним зверненням до Президента України про їх скасування; затвердження бюджету АР Крим і контроль за його виконанням; забезпечення функціонування та розвитку держ. і нац. мов та культур в АР Крим; вирішення питань адм.-територ. устрою у відповідності до законів України; участь у формуванні осн. принципів внутр.-політ. і зовн.-екон. діяльності України. Всі нормативно-правові акти ВР АР Крим публікуються укр., рос. і кримськотатар. мовами.

Літ.: Конституция (основной закон) Крымской Автономной Советской Социалистической Республики. Сф., 1938; Крымская АССР (1921–1945). Сф., 1990; Копиленко О. Л. Автономна Республіка Крим: Проблеми правового статусу. К., 2002; Мальгин А. В., Ефимов С. А. Крымский регионализм в контексте европейской интеграции Украины // Тр. Крым. АН. Сф., 2004.

С. О. Єфимов

Стаття оновлена: 2005