Верховна соціалістична інспекція України - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Верховна соціалістична інспекція України

ВЕРХО́ВНА СОЦІАЛІСТИ́ЧНА ІНСПЕ́КЦІЯ УКРАЇ́НИ (ВСІУ) – державний адміністративно-політичний контрольний орган. Створ. Тимчас. робітничо-селян. урядом України в січні 1919. Діяла у структурі Наркомату держ. контролю УСРР, нарком якого (М. Скрипник) був одночасно головою ВСІУ. До її складу входили: Вища адм.-політ. інспекція, Вища військ. інспекція, Вища інспекція нар. госп-ва, Вища інспекція шляхів сполучення та зв’язку. На місцях діяли виїзні комісії ВСІУ. Вона контролювала діяльність усіх ланок держ. апарату, зокрема ВУЧК, мала право звільняти і віддавати до суду чи рев. трибуналу винних посад. осіб. 5 травня 1919 реорганізована у самост. Наркомат соціаліст. рад. інспекції України (нарком – А. Іоффе), який 1920 увійшов до складу Наркомату робітничо-селян. інспекції УСРР.

Літ.: Маймескулов Л. М. З історії народного контролю на Україні // Рад. право. 1963. № 1; Його ж. Организация и деятельность Рабоче-крестьянской инспекции Украины в 1919–20 гг. // Изв. вузов. Правоведение. 1965. № 3.

Л. М. Маймескулов

Стаття оновлена: 2005