Верховодов Петро Олександрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Верховодов Петро Олександрович

ВЕРХОВО́ДОВ Петро Олександрович (03. 11. 1936, с. Красний Октябрь, нині Ростов. обл., РФ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1992). Закін. Ростов. ун-т (1960). Відтоді працював у «СибкольорметНДІпроекті» Мін-ва кольор. металургії СРСР (м. Красноярськ, РФ): 1962–70 – ст. н. с. – кер. групи рентґено-спектрал. лаб., 1970– 72 – зав. сектору; 1972–75 – в Ін-ті електрозварювання АН УРСР (Київ); 1975–95 – ст. н. с. Ін-ту проблем матеріалознавства АН УРСР (Київ); від 1995 – кер. департаменту «Рентґенові методи дослідж. матеріалів» ТОВ «Київ. консалтинг. група». Розробив і впровадив метод визначення типу й параметрів функції дифракцій. розширення рентґен. рефлексу для будь-якої форми лінії випромінювання без застосування фур’є-перетворень; виявив фіз. закономірності взаємодії первинного випромінювання зі зразком, які формують аналіт. сигнал.

Пр.: Программа расчета концентраций химических элементов по интенсивностям рентгеновского излучения при локальном анализе электронным зондом (алгоритм и программа). К., 1979; Рентгеноспектральный анализ: Вопр. теории и способы унификации. К., 1984; Ефективний об’єм зразка при рентгеноспектральному мікроаналізі електронним зондом // Доп. АН УРСР. Сер. А. 1985. № 3; Рентгеноспектральный анализ: Раздельный учет физ. процессов. К., 1992; X-ray Fluorescence Line intensity Expressions for the Real Divergence Beam of an X-ray Tube // X-ray Spectrometry. 1993. Vol. 22, № 2; Routine X-ray Fluorescence Spectrometric Analysis by VERBA-XRF // Advances in X-ray analysis. 1997. Vol. 40.

В. В. Картузов

Стаття оновлена: 2005