Ветеринарних препаратів та кормових добавок Державний науково-дослідний контрольний інститут — Енциклопедія Сучасної України

Ветеринарних препаратів та кормових добавок Державний науково-дослідний контрольний інститут

ВЕТЕРИНА́РНИХ ПРЕПАРА́ТІВ ТА КОРМОВИ́Х ДОБА́ВОК Державний науково-дослідний контрольний інститут – наукова установа, що займається розробленням, вдосконаленням та стандартизацією засобів захисту тварин та методів їх контролю. Підпорядк. Держ. департаменту вет. медицини Мін-ва аграр. політики України. Засн. 1976 у Львові як Зх.-Укр. зонал. наук.-контрол. лаб., від 1989 – Укр. філія Всесоюз. наук.-контрол. ін-ту вет. препаратів, від 1991 – сучасна назва. У структурі Ін-ту – 9 лаб., об’єднаних у 4 відділи, н.-д. лаб. «Великий Любінь» (Пустомитів. р-н Львів. обл.), 36 базових госп-в у різних обл. України (апробують нові вет. препарати), Нац. музей штамів мікроорганізмів, в якому депонуються і підтримуються понад 120 штамів вірусів і бактерій. При Ін-ті діють Випробувал. центр із сертифікації засобів захисту тварин, Тех. ком-т «Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки», Держ. фармакол. комісія вет. медицини, Орган із сертифікації вет. препаратів та кормових добавок і референс-центр із визначення кількості залишкових препаратів у продуктах тварин. походження. Фахівцями Ін-ту розроблено 79 норматив. документів (положень, інструкцій), які використовують у своїй діяльності працівники вет. медицини України. Ін-т здійснює держ. контроль за якістю, стандартизацією, експертизою, сертифікацією та апробацією вітчизн. засобів захисту тварин, проводить держ. випробування препаратів, представлених іноз. фірмами (зокрема були видані позитивні експертні висновки на реєстрацію в Україні понад 1400 препаратів зарубіж. та понад 1100 препаратів вітчизн. вироб-ва), надає консультативну допомогу. Співроб. Ін-ту щорічно проводять вибірк. контроль 300–450 серій вет. препаратів та кормових добавок, які надходять з вироб. відділів обл. і рай. держ. лаб. та підпр-в різних форм власності, а також здійснюють обстеження 40–45 підпр-в на наявність умов для виготовлення і реалізації вет. препаратів, кормових добавок та преміксів. В Ін-ті працюють понад 70 н. с., з них 5 д-рів і 26 канд. н.; створ. наук. школи з вет. акушерства (кер. М. Косенко) та вет. фармакології і токсикології (кер. І. Коцюмбас). Серед ін. відомих науковців – О. Сергієнко, Ю. Клос. Працівниками Ін-ту розроблено та впроваджується у практику вет. медицини понад 200 власних наук. розробок засобів захисту тварин, а також понад 60 методів та методик для контролю їх якості. Ін-т співпрацює з галуз. установами понад 20-ти країн світу. Ін-т щорічно проводить наук.-практ. семінари, практикуми з підвищення кваліфікації для спеціалістів контрол. служб установ, підпр-в, орг-цій, які виробляють продукцію для потреб вет. медицини і тваринництва. Співроб. Ін-ту користуються бібліотеч. фондом (3200 вид.), банком інформ. і норматив. документів (понад 17 тис. од. найменувань), архівом наук.-тех. документації (3800 комплектів). Засн. і перший дир. Ін-ту – М. Косенко, від 2004 – І. Коцюмбас.

О. І. Чайковська

Статтю оновлено: 2005

Покликання на статтю
О. І. Чайковська . Ветеринарних препаратів та кормових добавок Державний науково-дослідний контрольний інститут // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=33810 (дата звернення: 15.04.2021)