Ветеринарної медицини Інститут — Енциклопедія Сучасної України

Ветеринарної медицини Інститут

ВЕТЕРИНА́РНОЇ МЕДИЦИ́НИ Інститут УААН – наукова установа, що вивчає проблеми ветеринарної медицини. Засн. 1977 у Києві як Укр. н.-д. вет. ін-т на базі філії Укр. НДІ експерим. ветеринарії (створ. 1976). Від 1992 – сучасна назва. У структурі Ін-ту – 15 лаб., Полтав. філія, Терноп. дослідна станція та експерим. база у с. Пилиповичі Бородян. р-ну Київ. обл. Осн. напрями дослідж.: забезпечення потреб вет. галузі та охорона довкілля від бактеріал., вірус. та ін. забруднень шляхом розроблення нових та вдосконалення діючих методів і засобів діагностики, профілактики і терапії незаразних та інфекц. хвороб с.-г. тварин (переважно свиней); розроблення та вдосконалення заходів вет.-сан. оздоровлення приміщень і тер. госп-в, зоогігієн. нормативів для проектування і буд-ва тваринниц. приміщень, методів і засобів вет.-сан. експертизи продуктів тваринництва і кормів. Фахівцями Ін-ту розроблено діагност. препарати вірус. і бактеріал. інфекцій хвороб Ауєскі, Тешена, класич. чуми свиней, бешихи, ентеровірус. гастроентериту тощо; розроблено та виготовляються стандарти мікотоксинів для виявлення їх у кормах і продуктах харчування, лікув.-профілакт. препарати, імуностимулюючі препарати-інтерферони. В Ін-ті працюють 122 н. с., з них 9 д-рів та 65 канд. н. Серед відомих науковців Ін-ту – А. Завірюха, М. Оксамитний, Л. Погребняк, В. Риженко, В. Романенко, В. Шаблій. За участі вчених Ін-ту підготовлено «Справочник по болезням свиней» (К., 1981; 1988). Засн. та перший дир. Ін-ту – А. Собко (1976–95), від 1997 – А. Ображей.

Статтю оновлено: 2005
Цитувати статтю
Н. А. Наумова . Ветеринарної медицини Інститут // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=33811 (дата звернення: 05.03.2021).