Ветеринарно-санітарний контроль - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ветеринарно-санітарний контроль

ВЕТЕРИНА́РНО-САНІТА́РНИЙ КОНТРО́ЛЬ – система заходів, спрямованих на виконання ветеринарно-санітарних вимог, встановлених законодавством про ветеринарну медицину. В.-с. к. здійснюють лікарі держ. установ вет. медицини, а на об’єктах МО та МВС України, СБУ та Держ. ком-ту у справах охорони держ. кордону України – підрозділи вет. медицини цих органів. Об’єктами В.-с. к. є продукція тварин. походження, вет. лікар. засоби, готові корми, кормові добавки та засоби вет. медицини, а також підпр-ва чи орг-ції, що їх виробляють, зберігають та реалізують (зокрема експортують та імпортують). Лікарі вет. медицини, які здійснюють В.-с. к., перевіряють дотримання суб’єктами господарювання вет.-сан. правил, безпеку та якість продукції тварин. походження на всіх стадіях вироб-ва, її відповідність чинним нормат.-правовим актам; сан. стан вироб. приміщень та умови зберігання продукції тварин. походження; якість та безпеку виготовлення, умови зберігання та реалізації вет. препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок, засобів вет. медицини. Вони діють згідно з нормат.-правовими актами з питань вет. медицини та охорони праці.

Держ. В.-с. к. за якістю вет. препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів вет. медицини здійснюють держ. установи та лікарі вет. медицини, уповноважені Держ. департаментом вет. медицини; за розробленням, впровадженням, вироб-вом та якістю – уповноважені н.-д. та наук.-контрол. ін-ти цього департаменту; за ввезенням на тер. України зареєстрованих вет. препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок – регіонал. служби держ. В.-с. к. та нагляду на держ. кордоні та транспорті; за надходженням і забоєм тварин та на всіх стадіях вироб-ва продукції тварин. походження, її реалізації – спеціалісти держ. установ вет. медицини та спеціально призначені лікарі (офіц. лікарі) шляхом проведення вет.-сан. експертизи, з лаборатор. дослідженням проб продукції тварин. походження за встановленими показниками. Нині в Україні функціонують 620 держ. лаб. вет.-сан. експертизи. В.-с. к. здійснюють також спеціалісти суб’єкта господарювання під безпосеред. кер-вом офіц. лікарів вет. медицини.

Перевірку стану виконання держ. В.-с. к. та роботу його органів здійснюють Гол. держ. інспектор вет. медицини України та його заступники, гол. держ. інспектори вет. медицини АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, регіонал. служб держ. В.-с. к. та нагляду. Посадові особи, які здійснюють вет.-сан. нагляд, можуть безперешкодно відвідувати об’єкти держ. В.-c. к., одержувати інформацію, необхідну для встановлення епізоотич. стану, виявлення причин захворювання тварин і оцінки вет.-сан. якості та безпеки продукції тварин. походження, видавати обов’язкові для виконання розпорядження про здійснення протиепізоотич. і вет.-сан. заходів, забороняти експорт, імпорт, транзит, внутр.-держ. перевезення і реалізацію продукції тварин. походження та переробку продовол. сировини, що не відповідає вет.-сан. вимогам, а також – вет. препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок, що не відповідають вимогам щодо їх належної безпеки та якості; обмежувати, тимчасово припиняти або забороняти буд-во (реконструкцію) тваринниц. ферм, підпр-в, що здійснюють забій тварин, перероб. підпр-в, складських приміщень, ринків, ін. об’єктів держ. В.-с. к. та нагляду, що не відповідають вет.-сан. вимогам; утворювати у разі потреби комісії із залученням спеціалістів профілюючих н.-д. установ і ВНЗів для встановлення причин захворювання і загибелі тварин; обмежувати, забороняти або припиняти діяльність суб’єктів господарювання у разі порушення ними встановлених вет.-сан. вимог (НАССР), що може спричинити загрозу життю і здоров’ю людей та тварин тощо. В.-с. к. та нагляд координує Держ. департамент вет. медицини України та уповноважені ним держ. органи вет. медицини.

О. М. Якубчак

Статтю оновлено: 2005