Копиця Микола Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Копиця Микола Павлович

КОПИ́ЦЯ Микола Павлович (23. 12. 1955, с. Сіробабине Лебедин. р-ну Сум. обл.) – лікар-кардіолог. Д-р мед. н. (2004). Держ. премія України в галузі н. і т. (2019). Закін. Харків. мед. ін-т (1981). Відтоді працює в Ін-ті терпапії НАМНУ (Харків; з пере­­р­вою): 1985–2002 – зав. відділ. реанімації та інтенсив. терапії, від 2005 – зав. відділу інфаркту міокарда; 2003–04 – у клін. лікар­ні «Феофанія» (Київ). Вивчає про­цеси післяінфаркт. ремоделю­­ван­ня з урахуванням стану імуно- і нейромедіаторів та їхнього впли­ву на розвиток серц. недостатності й шлуночк. аритмії.

Пр.: Вариабельность сердечного ритма и ее прогностическое значение у больных с сердечной недостаточностью после перенесенного инфаркта миокарда // Врачеб. практика. 2003. № 1 (спів­авт.); Прогностическое значение корригированного интервала QT и мозгового натрийуретического пептида при сердечной недостаточности после инфаркта миокарда // Междунар. мед. журн. 2004. Т. 10, № 2; Лечение терминальной стадии хронической сердечной недостаточности // Острые и неотлож. состояния в практике врача. 2008. № 1 (спів­авт.); Тактика лечения острой декомпенсированной сердечной недостаточности // Укр. терапевт. журн. 2008. № 2 (спів­авт.).

Г. Д. Фадєєнко

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Г. Д. Фадєєнко . Копиця Микола Павлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=3384 (дата звернення: 15.05.2021)