Вѣстникъ Европы - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вѣстникъ Европы

«Вѣ́СТНИКЪ ЕВРО́ПЫ» – літературно-художній і громадсько-політичний журнал. Виходив у С.-Петербурзі 1866– 1918 (перші два роки – щокварталу, згодом – щомісяця). У галузі літ-ри естет. платформа видання визначалася орієнтацією на реаліст. напрям. У різні часи в журналі друкувалися І. Тургенєв, І. Гончаров, М. Салтиков-Щедрін, О. Толстой, М. Лєсков, К. Станюкович, Д. Мамін-Сибіряк, А. Фет, Я. Полонський, О. Жемчужников, Д. Мордовець та ін. Було вміщено романи «Потемкин на Дунае» та «Уманьская резня» Г. Данилевського. У 1900-х рр. публікувалися твори І. Буніна, М. Горького, Є. Чирикова та ін. «В. Е.» приділяв увагу питанням розвитку укр. літ-ри, культури, історії. В низці статей обстоювалося право укр. мови й літ-ри на вільний розвиток. Журнал виступав проти переслідувань і цензур. обмежень укр. друк. слова, висвітлював тему рос.-укр. літ. зв’язків (виступи М. Драгоманова, М. Костомарова, М. Фабриканта). На сторінках «В. Е.» вміщено значну кількість матеріалів з історії укр. літ-ри: «Очерк истории украинской литературы» О. Пипіна, рец. П. Житецького на кн. М. Петрова «Очерки истории украинской литературы 19 столетия» і «Очерки литературной истории малорусского наречия в 17–18 ст»; розвідки про творчість укр. письменників. Чималу кількість публікацій присвяч. Т. Шевченку (ст. О. Пипіна про рос. повісті Т. Шевченка, рец. на видання «Кобзаря» мовою оригіналу і в рос. перекладах, розвідка «Т. Шевченко в современных изданиях его произведений» Г. Житецького). Тут уміщено також статті про творчість І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка; рец. на зб. «Хуторна поезія» П. Куліша, «Переклади з М. Гоголя» Олени Пчілки, на видання творів Г. Сковороди, на «Полное собрание сочинений: В 7 т.» Марка Вовчка; нарис про І. Франка, стаття-спогад «М. М. Коцюбинский» М. Горького; короткий огляд літ. діяльності Д. Туптала; відгуки на бібліогр. праці «Что читать народу» Х. Алчевської та «Галицько-руська бібліографія» І. Левицького. Публікувалися добірки укр. фольклору і рецензії на фольклорист. праці М. Драгоманова, В. Антоновича, П. та І. Рудченків, М. Янчука, М. Сумцова, Д. Яворницького; дослідж. «Малорусская этнография» О. Пипіна. У «В. Е.» надруковано оповідання «До світла» І. Франка в перекл. Л. Драгоманової, нарис «Серед степу» Панаса Мирного, першу повість З. Тулуб «На роздоріжжі», рец. Є. Ляцького на антологію «Вік», некрологи Б. Грінченка та О. Бодянського. Із «В. Е.» в ж. «Друг» передруковувалися матеріали з питань літ-ри, історії та критики. Співробітником і актив. автором літ.-крит. відділу журналу був М. Славинський.

Літ.: Белозерская Н. А. 25-летие «Вестника Европы» // Рус. старина. 1890. № 12; Никитина М. А. Вестник Европы // Рус. лит-ра и журналистика нач. 20 в. 1905–1917. Москва, 1984.

І. Д. Бажинов

Стаття оновлена: 2005