Вестник СевГТУ - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вестник СевГТУ

«ВЕ́СТНИК СевГТУ» Засн. 1995. Видавець – Севастоп. тех. ун-т. Виходить серіями «Автоматизация процессов и управление», «Информатика, электроника, связь», «Механика, энергетика, экология», «Экономика и финансы», «Педагогика», «Физика и математика», «Филология», «Философия», «Политология», які є фах. виданнями ВАК України (окрім сер. «Педагогика»). Періодичність – 1–2 вип. кожної серії на рік, наклад – 100 прим. Матеріали друкуються укр., рос. та англ. мовами. Осн. тематика визначається назвою серії. Гол. ред. – В. Карпенко.

Ю. М. Кравченко

Статтю оновлено: 2005