Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим

ВИ́БОРИ ДЕПУТА́ТІВ ВЕРХО́ВНОЇ РА́ДИ АВТОНО́МНОЇ РЕСПУ́БЛІКИ КРИМ – безпосереднє волевиявлення громадян України, які проживають на території Автономної Республіки Крим, з метою формування персонального складу представницького органу Автономії – Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Порядок проведення виборів депутатів ВР АР Крим встановлюється Конституцією України (1996), Конституцією АР Крим (1998), Законом України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» (1998), Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (2004).

Вибори здійснюються на основі заг., рівного і прямого виборчого права шляхом таєм. голосування та проводяться за пропорц. системою: депутатів (100 осіб) обирають за виборчими списками від орг-цій політ. партій, виборчих блоків орг-цій політ. партій у багатомандат. виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами АР Крим.

Право голосу на виборах мають громадяни України, які проживають на тер. АР Крим та яким на день виборів виповнилося 18 р. (кожний виборець має один голос). Згідно з Конституцією України не мають право голосу і права бути обраними громадяни, визнані судом недієздатними. Відповідно до положень ст. 3 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (2004) не беруть участі у місц. виборах, до яких за цим законом віднесені і вибори депутатів ВР АР Крим, військовослужбовці строк. служби. Крім того, згідно з ч. 6 ст. 3 зазначеного закону не мають права голосу на місц. виборах громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі.

Депутатом ВР АР Крим може бути обраний громадянин України, який має право голосу, на день виборів досяг 18-річ. віку, проживає в Україні не менше 5-ти р. Не може бути обраним до ВР АР Крим громадянин, який має судимість за вчинення умис. злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Проведення виборів депутатів ВР АР Крим здійснюється у багатомандат. виборчому окрузі, який поділяється на виборчі територ. округи, межі яких збігаються з межами р-нів та міст респ. значення. А відтак проведення виборів депутатів ВР АР Крим організовують відповідно виборча комісія АР Крим, територ. і дільничні виборчі комісії.

Право висування кандидатів у депутати ВР АР Крим належить республіканським в АР Крим орг-ціям політ. партій, виборчим блокам таких орг-цій партій, які можуть висунути кандидатів у депутати у кількості, що не перевищує кількості депутатів у ВР АР Крим.

Вибори депутатів ВР АР Крим можуть бути черговими і позачерговими. Рішення про проведення чергових виборів депутатів ВР АР Крим приймає ВР АР Крим відповідно до Конституції України. Чергові вибори призначаються на останню неділю березня 4-го р. повноважень ВР АР Крим. Позачерг. вибори призначаються ВР України у разі дострок. припинення повноважень ВР АР Крим. Згідно із Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (2004) позачерг. вибори призначаються не пізніше як за 70 днів до дня виборів, а їх виборчий процес розпочинається за 60 днів до дня виборів.

При проведенні виборів депутатів ВР АР Крим право на участь у розподілі депутат. мандатів набувають кандидати в депутати, включені до виборчих списків місц. орг-цій політ. партій (блоків), що отримали 3 і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Депутат. мандати розподіляються між виборчими списками пропорційно до кількості отриманих голосів виборців кандидатами в депутати, включеними до виборчих списків місц. орг-цій політ. партій (блоків), у відповід. встановленій виборчим законом послідовності.

Виборча комісія АР Крим не пізніше як на 5-й день з дня встановлення результатів виборів офіційно оприлюднює результати виборів депутатів ВР АР Крим у місц. друк. ЗМІ. Після цього в установленому законом порядку виборча комісія АР Крим реєструє осіб, обраних депутатами ВР АР Крим.

М. І. Ставнійчук

Стаття оновлена: 2005